(c) 2014 Krev
Pro e-mail zde si napište sem: sir.vojtech@kan-li.cz .
Stop(ka) Vězení!!!

Problém dnešního Světa je trestní právo zakrývající psychiatrický zákoník, který se na bázi dnešních psychiatrických nemocí definuje dobro a zlo. Věci činu nejde obecně přikázat či zakázat, jako to dělá sociální zákon či zákon trestní. Jde o to věci činu přirozeně odsoudit. A jestli se ptáte kdo nás mezi tím ochrání - tak sebeobrana, v těžších případech Policie. Je to divné, ale je to tak: případné chyby psychiatra odsoudí či pomůžou v onom případě zdravotní sestřičky v onom zařízení detašované. Ten kdo něco zažil ví, že případ se pozná, a karma je všemocná. Dnes se mimochodem v omylech přímo válíme, ale to je oč tu běží - né Manatin či Gandalfůf konec Světa, ale rozvor, vedoucí k přechodu do bezsignového světa, po kterém tak toužíme...


Žaloba BORN'78:

Touto žalobou chtěl bych ti, lásko, spýlat, ale především nesvéprávně žaluji připuštění svědka k soudu jako nesvéprávnost onoho a to hlavně kvůlivá časovým změnám a hlavně ovci Doly. ;o)


Zamyšlení na trestním právem #1:

To můžu dělat pro svou obranu je ústavní! / To co nemůžu dělat pro svou obranu je protiústavní!
(c) 20'23 Sir Vojtěch

www.aoh.name